Zwem Fit Roerdalen

 Bewegen in het Water


Zwem Fit Roerdalen is een officiële vereniging. Alle leden betalen dan ook een jaarlijkse contributie. Hiermee betalen wij de huur van badwater en instructie aan LACO Feel Fit Center Roerdalen .

Kosten ( contributie) lidmaatschap (Groep Beweegtherapie en Aquafun/zwemmen)

Als u lid wordt kunt u voor € 180,- per jaar (betaling per halfjaar € 90,-) wekelijks deelnemen aan een van de groepen. Wekelijkse deelname, met uitzondering van zon- en feestdagen.


Kosten (contributie) deelname "Water Beweegt" groep

Deelnamekosten bedragen  € 210,-- per jaar (betaling € 105,- per halfjaar), voor zowel de deelnemer als de begeleider(s). Wekelijkse deelname; ook deze beweeggroep is wekelijks, met uitzondering van zon- en feestdagen.

Contributie betalen kan enkel en alleen middels automatisch incasso.

De contributies worden  per halfjaar geïnd.(januari en juli)

Hiernaast kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, dat u dan, na invullen en ondertekenen, kunt inleveren bij onze secretaris, Marleen van Haarst  , Hoofdstraat 27 6075 AE  Herkenbosch. Geef op het formulier duidelijk aan voor welke groep u de keuze maakt; wij zullen zoveel mogelijk met uw keuze rekening houden. Wilt u zeker weten dat u in de groep van uw keuze kunt deelnemen, neem dan eerst contact op met secretaris Marleen van Haarst  telefoon 0475-536688. Mail:  secretariszwemfitroerdalen@gmail.com

Toestemmingsverklaring

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming , vragen wij u in het aanmeldingsformulier toestemming om uw gegevens te mogen gebruiken/vast te leggen. Ook de toestemmingsverklaring dient u te ondertekenen. Hoe wij omgaan met de door u verstrekte persoonlijke gegevens kunt u op de website nalezen in onze Privacyverklaring.