Zwem Fit Roerdalen

 Bewegen in het Water

Algemene Ledenvergadering 2022 Zwem Fit Roerdalen  
 12 mei 2022 hebben wij in de ALV verslag gedaan over de periode 2020-2021(2 jaar) . Dit in verband met de Corona-omstandigheden. Mede dankzij de van overheidswege toegekende bijdragen zijn wij in staat geweest om in financieel opzicht de schade van de diverse sluitingsperioden beperkt te houden. Yvonne Zeevenhoven was aftredend voorzitter-bestuurslid , aanvankelijk niet herkiesbaar, maar bij gebrek aan animo heeft zij het voorzitterschap van de vereniging weer voor enkele jaren op zich genomen. Namens de vereniging werd door Marleen van Haarst haar een bloemetje aangeboden .Zwem Fit Roerdalen neemt nieuwe  "luie trap " in gebruik.

Met financiële ondersteuning van LACO Feel Fit Center, Rabobank Roermond-Echt , Provincie Limburg en Beweegakkoord Roerdalen / RoerdalenInBeweging, heeft onze vereniging deze trap kunnen aankopen , die met een 45 graden helling , onze deelnemers veel makkelijker toegang geeft tot het water.
Zwem Fit Roerdalen start haar negende bewegingsgroep.

 

 ZwemFitRoerdalen is juni 2021 gestart met "Water Beweegt"

Water Beweegt is een initiatief van vereniging Zwem Fit Roerdalen om de toegang tot water-beweeg-activiteiten mogelijk te maken voor mensen met een beperking.  Lees meer over dit nieuwe initiatief op onze website