Zwem Fit Roerdalen

 Bewegen in het Water


Zwem Fit Roerdalen neemt nieuwe  "luie trap " in gebruik.

Met financiële ondersteuning van LACO Feel Fit Center, Rabobank Roermond-Echt , Provincie Limburg en Beweegakkoord Roerdalen / RoerdalenInBeweging, heeft onze vereniging deze trap kunnen aankopen , die met een 45 graden helling , onze deelnemers veel makkelijker toegang geeft tot het water.
Zwem Fit Roerdalen start haar negende bewegingsgroep.

 

 ZwemFitRoerdalen is juni 2021 gestart met "Water Beweegt"

Water Beweegt is een initiatief van vereniging Zwem Fit Roerdalen om de toegang tot water-beweeg-activiteiten mogelijk te maken voor mensen met een beperking.  Lees meer over dit nieuwe initiatief op onze website