Zwem Fit Roerdalen

 Bewegen in het Water

Het was 1983 toen de toenmalige Stichting Bejaardenwerk Roerstreek onder de leiding van de heer Gerard Janissen het initiatief nam voor een programma Meer Bewegen voor Ouderen. Gerard heeft wat dat betreft een behoorlijke reputatie opgebouwd; hij stond o.a. aan de wieg van Tafeltje Dekje, jeu de boules banen in elk dorp, kookcursussen voor mannen etc. etc.

Gerard Janissen


Met 5 zwemgroepen werd ,in het Apollobad in Melick, gestart onder deskundige begeleiding van Servais Schoenmakers, Charles Bos en Joep Dorssers. Het Huis voor de Sport leverde de benodigde opleidingen en instructiemateriaal. Later werden groepen toegevoegd gericht op Hart, COPD en Diabetes-patiënten. Met het warme water en de verminderde zwaartekracht door het water werden oefenprogramma's aangeboden die op het droge vaak niet mogelijk waren.


In 2005 nam de Thuiszorg de activiteiten over van de Stichting; Na fusie kwamen de activiteiten en organisatie daarna onder de leiding van de Zorggroep.

2013 besloot de Zorggroep om met de activiteiten te stoppen, waardoor er een einde zou komen aan deze vorm van water -bewegingstherapie, die haar effectiviteit inmiddels al voldoende had bewezen door de ervaringen van talloze deelnemers.

Gemeente Roerdalen deed daarom een verzoek aan de plaatselijke zwemvereniging De Roersoppers om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren door overname van de organisatie.

Vanaf 2014 werd toen door De Roersoppers in het Apollobad in Melick het MBvO-reactiveringszwemmen aangeboden.  Omdat het onderbrengen van het bewegingsaanbod in een aparte vereniging voordelen bood voor de deelnemers, werd  1 augustus 2016 Zwem Fit Roerdalen opgericht, als aparte vereniging waarbinnen bewegingsoefeningen in het water worden aangeboden  voor alle personen die fit willen blijven. Bewegen en ontmoeten staan hierbij voorop.

Met verschillende materialen worden oefeningen gedaan in het ondiepe gedeelte van het zwembad. Bij deze oefeningen worden spieren, gewrichten en organen geactiveerd. Inspanning en ontspanning wisselen elkaar af en iedereen doet mee op zijn eigen tempo. De oefeningen duren ongeveer 30 minuten daarna is gelegenheid om vrij te zwemmen. Naast een gediplomeerd zweminstructeur zijn er vrijwilligers aanwezig om de deelnemers tijdens het zwemmen te ondersteunen. Het zwembadwater heeft een temperatuur van ca. 29 graden. Na overname van het Apollo-complex door LACO, wordt badwater met instructie gehuurd van deze commerciële partij.