Zwem Fit Roerdalen

 Bewegen in het Water

Water Beweegt 

 Deze groep deelnemers is het resultaat van het initiatief van Zwem Fit Roerdalen om de toegang tot water-beweeg-activiteiten mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Beweegakkoord Roerdalen/Roerdalen in Beweging heeft een bijdrage aan ons ter beschikking gesteld om deze activiteit op te starten.

Deelname is bedoeld voor mensen met een fysieke en/of psychische beperking. Ook iedereen die na een operatie of ongeval etc. herstel behoeft kan gebruik maken van het zwemwater; Veel revalidatieoefeningen zijn veel makkelijker uit te voeren in het water dan daarbuiten. Voor deelname is het beschikken over een begeleider (bekende/familie/mantelzorger) wel een voorwaarde. Deze begeleider zorgt voor vervoer van de deelnemer, helpt bij uit/aankleden en gaat mee in het water. Heeft u zelf geen begeleider, neem dan contact op met het sociaal team van gemeente Roerdalen. e-mail naar sociaalteam@roerdalen.nl of bel met 0475 - 538 888.

Toezicht en assistentie is in handen van het LACO-personeel. Gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige tillift en de recent aangeschafte  "luie trap"(45 graden trap) . Deelnemers bepalen zelf hun beweegactiviteit en kunnen gebruik maken van het diepe en ondiepe deel van het bad en het kinder-instructiebad en kunnen beschikken over het aanwezige spel- en drijfmateriaal. Een aankleedtafel en zwembadrolstoel zijn ook aanwezig.


De "Water Beweegt" groep is wekelijks(uitgezonderd zon- en feestdagen )elke donderdag actief van 13.00 tot  14.15 uur; aankleedruimtes zijn beschikbaar om 12.30 uur.

Deelnamekosten bedragen € 85,-- per halfjaar; dit geldt tevens voor de begeleider(s)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris  

Marleen van Haarst  

via telefoon: 0475 536688 of mail  secretariszwemfitroerdalen@gmail.com

Kijk ook op onze Facebook pagina   . Hopelijk tot ziens in het LACO Feel Fit Center in Melick!