Zwem Fit Roerdalen

 Bewegen in het Water

Water Beweegt 

 Deze groep deelnemers is het resultaat van het initiatief van Zwem Fit Roerdalen om de toegang tot water-beweeg-activiteiten mogelijk te maken voor mensen met een beperking. Beweegakkoord Roerdalen/Roerdalen in Beweging heeft een bijdrage aan ons ter beschikking gesteld om deze activiteit voorlopig voor de duur van een jaar op te starten.

Deelname is bedoeld voor mensen met een fysieke en/of psychische beperking, die beschikken over persoonlijke begeleiding die meehelpt in kleedruimtes en in het water. Toezicht en assistentie is in handen van het LACO-personeel. Waar nodig kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige tillift en wij hopen op korte termijn voldoende middelen in te zamelen voor de aanschaf van een "luie trap" . Deelnemers bepalen zelf hun beweegactiviteit en kunnen gebruik maken van het diepe en ondiepe deel van het bad en het kinder-instructiebad en kunnen beschikken over het aanwezige spel- en drijfmateriaal. Een aankleedtafel en zwembadrolstoel zijn ook aanwezig.

De "Water Beweegt" groep is wekelijks(uitgezonderd zon- en feestdagen en Hemelvaartsdag 26 mei 2021) elke donderdag actief van 13.00 tot 13.45; aankleedruimtes zijn beschikbaar om 12.30 uur.

Deelnamekosten bedragen € 85,-- per halfjaar; dit geldt tevens voor de begeleider(s)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris  

Marleen van Haarst  

via telefoon: 0475 536688 of mail  secretariszwemfitroerdalen@gmail.com

Kijk ook op onze Facebook pagina   . Hopelijk tot ziens in het LACO Feel Fit Center in Melick!